Merja

En ota enää uusia asiakkaita


Kristillistä terapiaa & sielunhoitoa

boxOhjausta elävän veden lähteelle ja sen tien kulkijaksi

Totuuden kohtaaminen ja parannus syntien anteeksisaamiseksi

Irtisanoutuminen valheista ja vääristä siteistä vapautuminen


viestinnän & tunneilmaisun ohjausta

boxAktiivinen kuuntelu ja ymmärtämispalautteen antaminen

Tunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja itseilmaisun syventäminen

Krito- ja kasvuryhmätoiminta sekä debriefing-istunnot


tukea avioliittoon

boxVertaistukiparitoiminta 

Avioliittotapahtumien organisointi

Luennointi viestinnästä ja parisuhteesta puolison kanssa
Sielunhoitoterapeutti (ACC)
 MERJA KARJALAINEN  
 TAMPERE